10 rokov pomáhame
ľuďom z ulice

Chcem podporiť
Streetwork

Pracujeme s ľuďmi bez
domova priamo v teréne

Prichádzame za ľuďmi bez domova na miesta, kde sa zdržiavajú a žijú. Poskytujeme im základné služby priamo v teréne a dôležité informácie o ďalších dostupných službách, ako aj sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané hlavne na riešenie zdravotného stavu a vybavenie dokladov.

Koordinátorka Ecatherina o tom, ako vyzerá jej bežný deň v teréne

402 navštívených miest (priemerne ročne)

2362 ošetrení priamo v teréne

3111 telefonátov od občanov na linku pomoci

Domec

Miesto, kde ľudia trávia čas
a riešia svoje problémy

V dennom centre Domec majú ľudia bez domova zabezpečené základné životné potreby ako jedlo, hygienu, ošetrenie a oblečenie. Prostredníctvom odborného poradenstva tu spoločne s nimi začíname pracovať na riešení ich problémov.

Koordinátorka Patrícia o tom, ako v Domci pomáhajú ľuďom na ceste z ulice

112 426 návštev denného centra

42 337 vydaných kusov čistého oblečenia

11 079 vykonaných ošetrení

108 592 vydaných porcií obedov

16 825 poradenských rozhovorov

Integračný program Medzimiesto

Pomáhame ukončovať
bezdomovectvo

Poskytujeme intenzívne a dlhodobé poradenstvo, ktoré vedie k vyriešeniu rôznych problémov a životných situácií, ako je zdravotný stav, práca či hľadanie stabilného bývania. Aby sa ľudia bez domova mohli zaradiť späť do bežného života, je dôležitá ich motivácia a aktívna spolupráca na celom tomto procese.

Koordinátorka Karin o tom, ako pomáha ľuďom začať bývať

Príbeh pani Ingrid z programu Medzimiesto

106 ľudí v integračnom programe

1427 sociálnych poradenstiev na tému zamestnanie, bývanie, zdravie

31 ľudí, ktorí získali stabilný domov

* integračný program funguje od roku 2019

Ak vás naša práca zaujala a chcete o nej viac informácií, prípadne máte
záujem o spolupracu, kontaktujte nás na: marta.slizova@vagus.sk

VAGUS 2031

Vagus očami Petry a Alexandry

Systémové zmeny

Najbližších 10 rokov sa chceme primárne venovať systémovým zmenám. Naším cieľom je:

Spolupodieľať sa na vytvorení národnej stratégie pre riešenie bezdomovectva na Slovensku
Dosiahnuť, aby sa pojem človek bez domova právne vymedzil v slovenskej legislatíve
Zabezpečiť pre ľudí bez domova prístup k zdravotnej starostlivosti, a to nie len v prípade ohrozenia života
Venovať sa téme výstavby mestských bytov, ktoré budú cenovo dostupné pre všetkých obyvateľov SR
Viac sa zamerať na prevenciu, aby sme rýchlejšie zachytili ľudí, ktorým hrozí strata bývania

Sociálne služby

V oblasti sociálnych služieb by sme do roku 2031 chceli dosiahnuť tieto zmeny:

V spolupráci s obcami navrhnúť také riešenie, aby ľudia bez domova po hospitalizácii alebo v kríze neskončili na ulici
Mať k dispozícii dostatočný počet sociálnych služieb (útulky, nocľahárne, denné centrá, krízové domy a pod.) tak, aby ľudia bez domova neprespávali na ulici
Dosiahnuť, aby profesia sociálny pracovník bola adekvátne ohodnotená a považovaná za relevantný odbor, ktorý bude dostatočne zastúpený vo všetkých obciach

Ďakujeme partnerom, darcom,
dobrovoľníkom a priateľom